Definice zrcadel

Agenda slouží k definování základních údajů pro zpracování zrcadel v rámci restauračního prodeje. Jedna instalace systému ABRA Gen umožňuje nadefinovat libovolný počet zrcadel. Definice zrcadla vytváří hlavně seznam skladových karet, kterých zásoby mají být zrcadlem kontrolovány.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda slouží k zadání nastavení platných pro agendu zrcadel. Nastavení zde zadaná pak ovlivňují další chování systému nebo slouží pro předvyplnění některých údajů. V nastavení se vyskytují různé typy základních ovládacích prvků.

V této agendě jsou definována jednotlivá zrcadla a výchozí nastavení pro ně. Nastavení těchto vlastností jsou společná pro celý systém. Jedná se o seznam sledovaných skladových karet a dále o přednastavení řad dokladů a dalších vlastností, které jsou potřebné pro vypořádání zrcadla.

Kromě nastavení prováděných v této agendě, která se týkají maloobchodní kasy a restaurační kasy, se v systému vyskytují ještě obecná nastavení firemních údajů, která se týkají celého systému, viz Firemní nastavení.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.