Restaurační dotyková kasa

Agenda určená pro prodej na restaurační kase s dotykovým displejem.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

U kasy můžete v praxi uvítat i možnost jejího přímého spuštění, prostřednictvím parametru spuštění -run. Viz popis daného parametru.

Agenda má speciální vzhled, obsahuje různé typy základních ovládacích prvků.

Pomocí této agendy se uskutečňuje obsluha účtů hostů v provozu restauračního typu, tedy markování zboží, placení účtů, tisk účtenek atd. s jediným základním a nejpodstatnějším rozdílem proti "obyčejné" nedotykové počítačové restaurační kase, kterým je použití dotykového displeje. Počítačová sestava dotykové kasy tedy není vybavena klávesnicí ani počítačovou myší a veškeré ovládání probíhá dotykem prstu na příslušné místo dotykem ovládané obrazovky. Program je na tuto situaci samozřejmě připraven.

Všechny funkce dotykové kasy, týkající se prodeje, jsou stejné jako funkce "obyčejné" restaurační kasy. Rozšířením je možnost zobrazení sady tlačítek dotykové kasy, které umožňuje pohodlné a rychlé zadávání prodávaného zboží. Navíc v místech, kde to může být potřeba, umožňuje program zobrazení numerické nebo alfanumerické klávesnice ovládané dotykem pro zadání doplňujících údajů, např. komentáře. Ostatní funkce s prodejem související, tj. ostatní agendy předpokládají použití standardní počítačové klávesnice.

Součástí instalace operačního systému počítače bývá i program "Klávesnice na obrazovce", většinou umístěný v Příslušenství. Tuto klávesnici lze použít pro ovládání ostatních, "nedotykových" agend. Obdobně, v závislosti na typu ovladače dotykové obrazovky, lze na obrazovku umístit tlačítko pro stisk pravého tlačítka myši. Poklepání na dotykový displej je totiž většinou interpretováno jako stisk levého tlačítka myši.

Pro seznámení s prací s dotykovou kasou doporučujeme tyto kapitoly:

Dialog dotykové kasy lze provozovat i na obyčejné - nedotykové obrazovce a jednotlivé funkce ovládat myší. Tento způsob práce může při vhodném rozložení zboží do jednotlivých stránek přinést podstatné zrychlení prodeje.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.