Jak začít - skupina Restaurační prodej

V této kap. je uvedeno, jak začít používat agend skupiny Restaurační prodej.

Restaurační prodej je skupina speciálních agend určená pro realizaci prodeje v restauracích a dalších prodejnách s restauračním způsobem prodeje, při kterém se prodává souběžně několika zákazníkům najednou, na několik účtenek. Ovládání je optimalizováno tak, aby vlastní prodej od zadání prodejních položek, přes zadání platby až po tisk účtenek, byl velmi rychlý a systém byl bez problému provozu schopný i ve větších restauracích.

Ve skupině agend Restaurační prodej se vystavují doklady, které musí obsahovat všechny položky povinné v systému ABRA Gen pro doklady jako takové, příp. položky povinné pro účetnictví.

Rekapitulace, co je potřeba nastavit:

Agendy Restauračního prodeje vycházejí z agend Pokladního prodeje, proto i nastavení potřebných konfigurací vychází z nastavení pokladního prodeje. Pro nastavení proto platí to, co je popsáno v kapitole Jak začít používat skupinu Pokladní prodej. Kromě těchto nastavení nastavte i následující.

Nastavení určená specielně pro Restaurační prodej:

Definice Provozů
Definice Nastavení kas
  • V agendě Nastavení kas definujete, na jakou konkrétní tiskárnu (podle označení tiskáren v systému na konkrétním počítači) má být směrován tisk bonů.
Definice Map prodejních míst
  • Pokud používáte Restaurační dotykovou kasu, pak v agendě Mapy prodejních míst definujete, jaké je rozmístění stolů a dalších prodejních míst v jednotlivých místnostech, ve kterých se prodává.
Definice zrcadel
  • Pro používání Zrcadla (někdy také nazývaného Hárek) je potřeba zrcadlo definovat v agendě Definice zrcadel.