Mapy prodejních míst

Číselník map prodejních míst nadefinovaných v systému pro restaurační dotykovou kasu.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Agenda slouží pro definování grafického rozvržení prodejních míst restauračního prodeje, které využívá restaurační dotyková kasa. Grafické prvky na ní umístěné slouží ke znázornění skutečného rozmístění stolů a dalších prodejních míst a zároveň jsou funkčními tlačítky, kterými se prodej ovládá. Lze definovat i objekty, které slouží pro informování, například o jméně obsluhujícího apod.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.