Restaurační kasa

Agenda prodeje na restaurační kase slouží k obsluze účtů hostů v provozu restauračního typu. Restaurační kasa umožňuje otevřít více účtů najednou na několik prodejních míst, připisovat na ně nové objednávky hostů, uzavírat je podle potřeby celé nebo jen jejich části a přesouvat je celé nebo jen jejich části mezi prodejními místy pomocí funkcí štěpení. Dále umožňuje zadané objednávky hostů tisknout ve formě objednávkových bonů na různých tiskárnách tak, aby podle nich mohlo být objednané jídlo, pití ap. co nejdříve připraveno.

Agenda obsahuje i režimy s prodejem související, jako je odvod tržeb, výběr peněz atd.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

U kasy můžete v praxi uvítat i možnost jejího přímého spuštění, prostřednictvím parametru spuštění -run. Viz popis daného parametru.

Agenda má speciální vzhled, přizpůsobený zvláštnostem restauračního pokladního prodeje. Obsahuje různé typy základních ovládacích prvků.

Pomocí této agendy se uskutečňuje obsluha zákazníků a markování objednaných položek v restauraci postupně tak, jak si objednávají. Uživatel - obsluhující markuje jednotlivé druhy zboží, zadává jejich množství, případně i cenu, slevu a další informace s restauračním prodejem související. Tím pro zákazníka vzniká účtenka, která je na závěr zaplacena a vytištěna. Viz též Proces prodeje - základní pojmy. Agenda řeší také prodej zboží se sledovanými výrobními (sériovými) čísly. V místech, kde z toho vyplývá odlišnost od prodeje "obyčejného" zboží, je na tuto skutečnost zvlášť upozorněno. Agenda podporuje i sledování šarží zboží, které je prodáno pomocí restauračního prodeje. Agenda obsahuje i režimy s prodejem související, jako je odvod tržeb, výběr peněz atd.

Pozor! Agenda je určena pro prodej a na rozdíl od ostatních agend není možno její okno zmenšit do lišty, ani překrýt oknem jiné agendy systému ABRA Gen. Agenda podporuje pouze rozlišení obrazovky 800x600 a větší. Na obrazovkách s nastaveným jiným rozlišením je možno ji provozovat s vypnutou funkcí celoobrazovkový režim.

Popis jednotlivých částí obrazovky kasy viz Části dialogového okna kasy.

Co se děje při spouštění kasy

  • Při prvním spuštění Restaurační kasy po instalaci nové datové základny, program tuto skutečnost pozná a nedovolí prodej, dokud není počítač zapsán do seznamu kas a nastaveny jeho další vlastnosti. Podrobnosti viz Nastavení kas.
  • Přihlášení k prodeji - Podle nastavení v agendě Nastavení kas je v některých případech vyžadováno přihlášení uživatele k prodeji. Jedná se o zabezpečení dialogu kasy proti zneužití neoprávněnou osobou. Druhým důvodem k využití může být nutnost změny uživatele před otevřením účtenky v případech, kdy je sledováno, kdo danou účtenku zpracovává. V rámci dialogu přihlášení k prodeji je potřeba zadat uživatele, který má s kasou pracovat. Je možno jméno uživatele napsat do vstupní řádky nebo je vybrat pomocí tlačítek se šipkami. Do druhé vstupní řádky zadejte heslo přihlašovaného uživatele. Tím se spustí dialog prodeje. Více viz režim Režim Přihlášení k prodeji.

    Pro zrychlení přihlášení uživatele je možno v agendě Obsluhující nastavit umístění tlačítka pro rychlé přihlášení vybraného uživatele.

    Jméno a Heslo uživatele je shodné se jménem a heslem, které používáte pro přihlášení do systému ABRA Gen.

  • Restaurační kasu nelze spustit při nastaveném povinném loginu (přihlášení ke kase), je-li současně otevřena jiná agenda systému ABRA Gen. Podrobnosti viz Nastavení kas - Zabezpečení kasy.
  • Kasu může spustit pouze uživatel, který je zároveň obsluhující.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.