Restaurační kasa - Režim Dnešní účtenky

Tento režim na restaurační kase resp. dotykové restaurační kase je obdobný stejnojmennému režimu na kase maloobchodního prodeje. Dále viz Kasa - režim Dnešní účtenky.

Tento režim lze vyvolat:

V tomto režimu je v levé části obrazovky zobrazen seznam dnes uzavřených účtenek (tj. zaplacených) a to těch, které byly zaplaceny na libovolné kase aktuálního provozu (viz též příslušnost účtenek k restaurační kase), bez ohledu na to, jestli patří do stejných tržeb, jako má přihlášený Obsluhující. Mezi nimi je možno přecházet šipkami nahoru/dolu nebo vybrat myší. V pravé části okna kasy jsou uvedeny položky, které jsou namarkovány na aktuální účtence v seznamu vlevo. Dále jsou zde uvedeny základní údaje k ní, jako např. údaj o datu a čase, kdy byla tato účtenka naposledy "navštívena", kdy na ní byla provedena poslední změna, celková poskytnutá sleva atd.

Vzhled závisí mj. na nastavení vzhledu OS Windows a dále na různých nastaveních v agendě Nastavení kas.

Příklad vzhledu režimu Dnešní účtenky.

Dále zde zmíníme pouze ovládací tlačítka.

Ovládací tlačítka a odpovídající řídící klávesy v režimu Dnešní účtenky

Význam většiny ovládacích tlačítek je rovněž obdobný jako v režimu Dnešní účtenky na kase, viz Ovládací tlačítka a odpovídající řídící klávesy v režimu Dnešní účtenky na kase:

Název ovládacího tlačítka (název funkce) Řídící klávesa (kl.zkratka) Popis

Tisk kopie

F1
Po vybrání (zaostření) libovolné účtenky lze stiskem tohoto tlačítka vytisknout její kopii. Tisk kopie je k dispozici pouze, pokud Obsluhující má oprávnění Tisknout kopii účtenky.

Podruhé nebo vícekrát vytištěná účtenka je označena nápisem "*Kopie*". Více viz Často kladené otázky - Jaké jsou možnosti tisku účtenky a je možný opakovaný tisk účtenky?

Zde lze tisknout pouze dnešní resp. neodvedené účtenky, které lze zobrazit v rámci volby Dnešní účtenky. Tisk ostatních (starších) účtenek je možný funkcí Tisk účtenky z agendy Účtenky.

Vrátit F2

Příkaz pro spuštění režimu vracení zboží na kase. Pro tuto činnost musí mít obsluhující oprávnění Přijímat vracené zboží. Po vybrání (zaostření) libovolné účtenky lze stiskem tohoto tlačítka vrátit (stornovat) její obsah. Kdy lze použít storno, viz Bony - obecně - Storno prodeje. Program zobrazí detailní rozpis vracené účtenky. Ovládání je stejné jako v režimu vracení, kdy je nalezena a ověřena účtenka pro vracení a zvoleno, že se jedná o Storno prodeje.

Volba není k dispozici u účtenek vzniklých automaticky v rámci vypořádání zrcadla (viz možnosti vzniku nové UC), jelikož pro ně nemá význam.

Ztráty prodeje F3 Po vybrání (zaostření) libovolné účtenky lze stiskem tohoto tlačítka zadat obsah účtenky coby ztrátu prodeje. Kdy lze použít ztrátu prodeje, viz Věcný obsah - Ztráty prodeje. Program zobrazí detailní rozpis vracené účtenky. Ovládání je stejné jako v režimu vracení, kdy je nalezena a ověřena účtenka pro vracení a zvoleno, že se jedná o Storno prodeje.
Změna platby F4

Přejde do režimu Změna platby.

Umožňuje opravit platby (tj. změnit způsob úhrady) na již vystavené a uzavřené (tj. zaplacené) účtence (UC). Umožňuje řešit situace, kdy obsluhující zadá nesprávný způsob úhrady účtenky. Typicky se jedná o případ, k němuž dochází v restauracích. Více viz popis daného režimu. Objasníme na příkladu:

Při platbě v restauraci se typicky používají následující způsoby placení: 1. Hotovost (zahrnuje keš a stravenky), 2. Karta, 3. Na úvěr (na hotelový pokoj).
Číšník se zeptá, jak bude klient platit, přičemž poté ve většině případů zadá způsob placení (1/2/3), uzavře účtenku a vytiskne. Host zaplatí a číšník už může obsluhovat dalšího hosta, nemusí se vracet k terminálu.

Někdy se ale stane, že se host v okamžiku donesení účtenky rozhodne změnit způsob úhrady - typicky místo zaplacení v hotovosti se rozhodne zaplatit kartou, jelikož zjistí, že nemá dostatek hotovosti). Případně má účtenku vystavenou v CZK, ale rozhodne se zaplatit v USD. Číšník přijme kartu nebo cizí měnu. Hostovi už účtenku znovu netiskne, protože ten ve většině případů netrvá na účtence.
Aby číšníkovi "seděl" protokol odvodu tržeb s peněženkou, potřebuje upravit způsob úhrady dané účtenky. Obvykle tuto činnost provádí, až později, když v restauraci nemá tolik hostů.
(Situace by se dala řešit stornem účtenky a vystavením nové, to však provádí také storno bonů, což je zbytečné.)

Tj. pro danou účtenku vyvolá režim opravy plateb. Uživatel v tomto okně na jednotlivých řádcích opraví částky se způsoby úhrady.

Systém poté z příslušné tržby "odečte" platidla, která byla původně ve způsobu úhrady účtenky:
Hotovost: -100 CZK
Karta: -300 CZK

A následně systém do dané tržby přičte "platidla", která uživatel nově zadal:
Hotovost: +200 CZK
Karta: +200 CZK

Tato volba je k dispozici pouze:

Mějme obsluhující Nováka a Kusou s pokladním místem A (tržba A) a Roznášku s pokladním místem B (tržba B). Všichni nechť mají oprávnění Opravovat platby na zavřené účtence. Mějme dvě účtenky UC-1 a UC-2, obě založené Roznáškou. UC-1 nechť nakonec ukončil Novák (čili UC-1 spadla do tržeb A), UC-2 nechť ukončil Roznáška (čili spadla do tržeb B).
 
a) Pokud nebude nastaveno S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil (tj. nebude se přihlížet k tomu, kdo UC založil, podstatná bude jen tržba) a ke kase se přihlásí Kusá (přispívající do tržby A), bude Změnu plateb moct vyvolat nad UC-1 (shodná tržba), ale nebude moct nad UC-2 (jiná tržba).
b) Pokud bude nastaveno S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil (tj. bude se přihlížet i k tomu, kdo UC založil) a ke kase se přihlásí Kusá (přispívající do tržby A), nebude Změnu plateb moct vyvolat ani nad UC-1 (sice shodná tržba, ale UC-1 založil někdo jiný), ani nad UC-2 (jednak jiná tržba, jednak ji založil někdo jiný).

Pokud je třeba změnit platby na účtence z jiných tržeb, ale nemůže to provést Obsluhující, který přispívá do daných tržeb  (např. právě není přítomen), je možné využít režimu provozního vedoucího.

Volba není k dispozici u účtenek vzniklých automaticky v rámci vypořádání zrcadla (viz možnosti vzniku nové UC), jelikož pro ně nemá význam.

Stornovat provozním F6
Zobrazit neodvedené F8 Přepne do režimu Neodvedené účtenky.
Zpět F9 nebo Esc Návrat zpět do předchozího režimu práce, ze kterého byl tento režim vyvolán. Částky přijatých platidel zůstávají zapamatovány a zobrazí se po opětovném přechodu do režimu placení.
Servisní MENU F12 Přejde do servisního MENU.
Ukončit prodej Alt+F4 Ukončení prodeje a uzavření dialogu obchodní kasy.