Restaurační kasa - Režim Neodvedené účtenky

Tento režim na restaurační kase resp. dotykové restaurační kase je obdobný stejnojmennému režimu na kase maloobchodního prodeje. Dále viz Kasa - režim Neodvedené účtenky.

Tento režim lze vyvolat:

V tomto režimu je v levé části obrazovky zobrazen seznam uzavřených účtenek (tj. zaplacených) a to těch, které byly zaplaceny na libovolné kase aktuálního provozu (viz též příslušnost účtenek k restaurační kase), dosud nebyly uzavřeny uzávěrkou prodeje, bez ohledu na to, jestli patří do stejných tržeb, jako má přihlášený Obsluhující. Mezi nimi je možno přecházet šipkami nahoru/dolu nebo vybrat myší. V pravé části okna kasy jsou uvedeny položky, které jsou namarkovány na aktuální účtence v seznamu vlevo. Dále jsou zde uvedeny základní údaje k ní, jako např. údaj o datu a čase, kdy byla tato účtenka naposledy "navštívena", kdy na ní byla provedena poslední změna, celková poskytnutá sleva atd.

Vzhled závisí mj. na nastavení vzhledu OS Windows a dále na různých nastaveních v agendě Nastavení kas.

Příklad vzhledu režimu Neodvedené účtenky.

Dále zde zmíníme pouze ovládací tlačítka.

Ovládací tlačítka a odpovídající řídící klávesy v režimu Neodvedené účtenky

Význam většiny ovládacích tlačítek je rovněž obdobný jako v režimu Dnešní účtenky:

Název ovládacího tlačítka (název funkce) Řídící klávesa (kl.zkratka) Popis

Tisk kopie

F1 Viz význam stejnojmenných ovládacích tlačítek a odpovídajících řídících kláves v režimu Dnešní účtenky.
Vrátit F2
Změna platby F4
Stornovat provozním F6
Zobrazit dnešní F8 Přepnutí zpět do režimu Dnešní účtenky.
Zpět F9 nebo Esc Návrat zpět do předchozího režimu práce, ze kterého byl režim Dnešní účtenky vyvolán.
Servisní MENU F12 Přejde do servisního MENU.
Ukončit prodej Alt+F4 Ukončení prodeje a uzavření dialogu obchodní kasy.