Restaurační kasa - Režim Otevřené účtenky resp. Otevřené účtenky konkrétního místa

Režim Otevřené účtenky na restaurační kase resp. dotykové restaurační kase je režim, který uživateli poskytuje informace o počtu a stavu otevřených účtenek (zatím neuzavřených tj. nezaplacených) nebo účtenek, které zůstaly v režimu Změna plateb (jakých přesně, viz Vzhled režimu). O režimu Otevřené účtenky na kase informuje jméno režimu v pravém horním rohu. Ovládá se ovládacími tlačítky resp. odpovídajícími řídícími klávesami. Zobrazují se zde účtenky vystavené na některé z kas restauračního prodeje v tomtéž provozu a vystavené do řady dokladů nastavené v položce Řada účtenek restauračních kas na provozu.

Tj. pokud byla otevřená účtenka vystavená z maloobchodní kasy, tak ji zde neuvidíte, uvidíte ji v režimu Účtenky na dané kase maloobchodního prodeje. Obdobně pokud byla vystavena na kase restauračního prodeje patřící do jiného provozu. Viz též Často kladené otázky, otázka Jak si vypsat všechny otevřené účtenky.

Slouží mj. k výběru prodejního místa, s jehož účtenkou chce obsluha aktuálně pracovat.

Změnit prodejní místo můžete rovněž přímo z režimu Prodej. Viz restaurační kasa - popis - Příkaz pro změnu prodejního místa.

Dále je uvedeno: