Restaurační kasa - Režim Placení

Tento režim na restaurační kase resp. dotykové restaurační kase je obdobný stejnojmennému režimu na kase maloobchodního prodeje. Dále viz Kasa - režim Placení.

Zde zmíníme pouze ovládací tlačítka, jelikož jsou zde drobné odlišnosti (nejsou zde funkce, které nemají pro rest. prodej význam a naopak jsou zde jiné). Dále režim placení restaurační kasy nepodporuje placení zálohou (nemá v restauračních provozech význam).

Tento režim lze vyvolat:

Ovládací tlačítka a odpovídající řídící klávesy v režimu Placení

Příkaz Řídící klávesa Popis
Účet F1

Viz stejnojmenná volba v režimu placení na kase maloobchodního prodeje. Dále viz Kasa - režim Placení.

Účtenka se po uzavření (zaplacení) může rovnou vytisknout (s ohledem na další nastavení), přičemž se před tímto tiskem účtenky může ještě zobrazit kontrolní dotaz (opět s ohledem na nastavení).

Platit rychle F2 Viz stejnojmenná volba v režimu placení na kase maloobchodního prodeje. Dále viz Kasa - režim Placení.
Tisk náhledu F3

Stisk tlačítka způsobí vytištění ještě ne úplně uzavřené účtenky. Účtenka je vytištěna s označením "Náhled účtenky". Jedná se o předběžný tisk účtenky, který je určen pro kontrolu, co bude zákazník platit. V závislosti na nastavení položky Zobrazit dotaz před tiskem náhledu účtenky v nastavení kas, se před tiskem náhledu zobrazí kontrolní dotaz.

Částečné uzavření účtenky: Po vytištění náhledu se účtenka částečně uzavře. Nelze s ní již pracovat jako s účtenkou, která ještě nebyla vytištěna do náhledu. Jedná se o tyto práce:

  • nelze měnit ceny již prodaného zboží (viz např. funkce Cena v režimu Oprava)
  • nelze poskytovat slevy (viz např. funkce Sleva v režimu Oprava)
  • nelze snižovat množství prodaného zboží a měnit jednotky (viz např. funkce Množství a Jednotka v režimu Oprava)
  • nelze smazat řádek (viz např. volba Smazat v režimu Oprava)

    Pro provedení výše uvedených úprav je potřeba mít nastaveno oprávnění Opravy po tisku náhledu v agendě Obsluhující.

Naopak v účtence, která již byla vytištěna do náhledu, je možno:

  • zvyšovat množství prodaného zboží
  • přidat další řádek s novým zbožím
Oprava komentáře F4 Viz stejnojmenná volba v režimu placení na kase maloobchodního prodeje. Dále viz Kasa - režim Placení.
Platit rychle bez tisku F5 Pracuje obdobně jako volba Platit rychle, viz výše, pouze bez tisku uzavírané účtenky.
Dodací list F6

Funkcionalita není v restaurační kase ani v restaurační dotykové kase k dispozici (ovládací tlačítko není aktivní).

Smazat F8 Viz stejnojmenná volba v režimu placení na kase maloobchodního prodeje. Dále viz Kasa - režim Placení.
Zpět F9 nebo Esc Viz stejnojmenná volba v režimu placení na kase maloobchodního prodeje. Dále viz Kasa - režim Placení.
Servisní MENU F12 Přechod do servisního MENU.
Ukončit prodej Alt+F4 Ukončení prodeje a uzavření dialogu restaurační kasy.