Uzávěrka bonů

Provede uzávěrku bonů.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

Uzávěrka bonů umožní uzavřít vybrané nezpracované bony na výrobky z uzavřených (tj. již zaplacených) účtenek. Z výrobků na uzavíraných bonech a jejich množství na bonech je s ohledem na počet na skladě, zadané ztráty prodeje, ztráty či přebytky z výroby atd. vypočteno množství, které je třeba vyrobit, a je sestaven výrobní list (VLG) gastrovýroby. V rámci průvodce uzávěrkou bonů lze i nastavit, v jakém stavu má být gastrovýroba uzávěrkou bonů ponechána, zda má být ponechána ve stavu Příprava s tím, že si obsluha gastrovýroby jednotlivé VLG ještě třeba dle potřeby upraví, poté ručně vydá suroviny a přijme hotové výrobky, nebo zda se má rovnou převést do stavu Dokončeno (v tomto případě rovnou vzniknou doklady Výdej materiálu do výroby (VMV) na vyskladnění spotřebovaných surovin a Příjem hotových výrobků (PHV) na naskladnění výrobků vyrobených dle požadavků z uzavíraných bonů.

Základní vlastnosti a princip uzávěrky vč. vztahu uzávěrky bonů/uzávěrky prodeje/uzávěrky skladů/zrcadla atd. byl podrobně objasněn v kap. Bony - obecně.

Možnosti vyvolání uzávěrky bonů:

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej, Jak začít používat agendy skupiny Restaurační prodej a Jak začít používat agendy skupiny Pokladní prodej a též Základní pojmy, proces a doklady Gastrovýroby.