Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej

Jelikož teorie týkající se agend Restauračního prodeje je do velké míry společná i pro agendy Pokladního prodeje, je popsána jen jedenkrát společně pro agendy obou modulů s příslušnými upozorněními na případné odlišnosti.

Základním rozdílem mezi prodejem v obchodě a v restauraci je způsob odbavování zákazníků na kase. Zatímco v obchodě jsou zákazníci odbavováni postupně, jak postupně přicházejí ke kase, v restauraci jsou odbavování "na přeskáčku", podle toho, jak si objednávají. Typicky je v restauraci najednou otevřeno několik účtenek a tyto účtenky jsou postupně doplňovány o další položky a ve zcela libovolném pořadí uzavírány celé, nebo jen jejich část.

Dále viz Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej.

V Restauračním prodeji je navíc uvedeno: