Zrcadla (Z)

Agenda zrcadel. Spojuje v sobě knihu vzniklých zrcadel a všechny funkce pro práci s nimi.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené záložky: Omezení Seznam Detail Ochrana dat X-vazby Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Restaurační prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Restaurační prodej, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda slouží k evidenci jednotlivých zpracovaných zrcadel a všech informací v nich uvedených.

Zrcadlo, někdy nazývané také Hárek, je rychlá (operativní) předávací inventura mezi směnami číšníků. Co se zrcadlem kontroluje, jaký je princip práce zrcadla, jaké sklady se vlastně zrcadlem zpracovávají a co a jak nastavit podle typu vašeho prodeje, jaké musí být splněny podmínky pro spuštění zrcadla, jaký je postup zpracování, co znamená vypořádání zrcadla, jaké doklady při něm vznikají atd., je podrobně objasněno v kap. Zrcadla - obecně.

Zrcadlo může nabývat různých stavů. Jaký je význam jednotlivých stavů a jejich dopad na další práci se zrcadlem a prodej na restaurační kase, bylo rovněž objasněno v kap. Zrcadla - obecně.

K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Dále viz vztah uzávěrky bonů/uzávěrky prodeje/uzávěrky skladů/zrcadla.

Před prvním použitím agend této skupiny doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Pokladní maloobchodní prodej a restaurační prodej a Věcný obsah, jak začít - Restaurační prodej.