Funkce pro zajištění

Seznam odkazů na skriptovací funkce nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda využívá balíčky skriptů, tudíž se předpokládá, že je nainstalováno skriptování (v opačném případě nemá význam - není možné v ní zadávat nové funkce).

Volba instalovaných součástí viz např. instalace nové jednouživatelské verze.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Slouží k definici skriptovacích funkcí, které bude možné použít v průvodci zajištěním zdrojů, v položce Funkce. Každá položka v číselníku představuje odkaz na jednu funkci ve skriptování, která splňuje předepsaný prototyp. Úkolem těchto funkcí je vyplnění dodatečných údajů na řádcích nově vytvářeného dokladu pro zajištění, např. pro vyplnění definovatelných položek apod.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.