Hodnocení dodavatelé

Agenda zobrazí přehled o hodnocených dodavatelích.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Dodávané položky Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda slouží k hodnocení a schvalování dodavatelů vybraného skladového sortimentu. Pokud je používáno schvalování dodavatelů, pak se při objednávání skladového sortimentu bude přihlížet k tomu, zda firma je či není schváleným dodavatelem pro daný sortiment. Účelem agendy je tedy definovat množinu firem – dodavatelů, pro které se bude provádět hodnocení a poté, na základě výsledků hodnocení, následné schvalování. Jedná se vlastně o podmnožinu firem z Adresáře firem s (nepovinným) upřesněním konkrétní provozovny, které jsou či mohou být dodavateli nějakého zboží a mají být coby dodavatel hodnoceny resp. schvalovány. Nové záznamy můžete přidat i hromadně výběrem firmy z adresáře, z dodavatelů ze skladových karet či vybraných dokladů. Každý záznam dodavatele musí mít zadanou oblast hodnocení, která specifikuje vymezení skladového sortimentu, na který se dané hodnocení bude vztahovat, a dále určuje hodnotící kritéria, která se pro něj mají vyhodnocovat, frekvencí jejich vyhodnocování aj.

U každého dodavatele je nejdříve potřeba provést hodnocení za předchozí období prostřednictvím Průvodce hodnocením dodavatelů (lze jej vyvolat rovnou z této agendy). Hodnocená období se odvozují od frekvencí jednotlivých použitých kritérií. Výsledkem hodnocení jsou dosažené známky (počty bodů) vypočtené nebo zadané podle typu kritéria. Ty s ohledem na požadovaný počet u jednotlivých kritérií určují, zda byl dodavatel za uplynulé období vyhovující.
Následně se provede schvalování prostřednictvím Průvodce schvalováním dodavatelů. Dodavatel bude za dané období schválen, pokud ve všech hodnocených kritériích byl za dané období vyhodnocen jako vyhovující. Nejlepším schváleným dodavatelem pro daný sortiment je pak ten, který dosáhl nejvíce bodů. Více viz Hodnocení a schvalování dodavatelů obecně.

Agenda může obsahovat jednoho dodavatele i vícekrát pro různé provozovny a různé oblasti hodnocení. Tzn. kombinace hodnot firma - provozovna - oblast hodnocení zde musí být unikátní a není povolena duplicita záznamů se stejnou firmou, provozovnou a oblastí hodnocení. Přitom platí, že "nezadaná" provozovna je zde také platná unikátní hodnota. Hodnocení (výpočet hodnotících kritérií) pro záznam firmy bez zadané provozovny se provede za všechny doklady bez ohledu na provozovnu na nich zadanou. To je praktické pro případy, že nás při hodnocení provozovny nezajímají, jelikož hodnotíme firmu jako celek. Zároveň tedy také platí, že pokud se zjišťuji schválení pro firmu na nějakém dokladu, kde je zadána provozovna, systém se pokusí nejdříve dohledat záznam o schválení dodavatele pro tuto provozovnu a když ho nenajde, pokusí se dohledat ještě záznam schválení pro firmu bez provozovny.

Aktualizace seznamu dodavatelů - Jak bylo řečeno výše, seznam dodavatelů je vlastně seznam odkazů na firmy z adresáře firem. Pokud daná firma byla po zařazení mezi hodnocené dodavatele zásadně opravená či sloučená, stal se z ní předchůdce, který má svého následovníka a s daným dodavatelem se pracuje skrze daného následovníka. Pokud v seznamu existují takoví hodnocení dodavatelé s odkazem na předchůdce firem, měli byste provést Aktualizaci funkcí Aktualizovat.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.