Nastavení SCM

Seznam nastavení pro využití z jiných agend SCM.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Definice nastavení SCM jsou nezbytné pro použití funkčních agend SCM. Každá definice nastavení SCM určuje jednak nastavení zobrazení bilance (tj. masky, barvy v případě krizí atd.) a dále určuje, jaké dat. zdroje se mají použít pro získání seznamu skladových karet a skladů (a naplnění sloupců Kód a název skl. karty atd.). Viz též Druhy datových zdrojů.

Systémové a uživatelské záznamy v této agendě:

Záznamy v této agendě mohou být:

  • systémové
  • uživatelské

Systémové jsou dodávány výrobcem, od uživatelských jsou v této agendě odlišeny interní položkou System (Systémový záznam), platí pro ně omezení v opravách a mazání a jsou automaticky aktualizovány v rámci update. Dále viz popis položky Systémové nastavení v této agendě.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.