Oblasti hodnocení

Seznam oblastí hodnocení pro hodnocení dodavatelů.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Oblasti slouží k tomu, aby bylo možné stanovit, jaká část sortimentu se má hodnotit, jakými hodnotícími kritérii a s jakou četností. Sortiment lze vymezit výběrem skladových karet nebo i skladových menu. Tj. ke každé oblasti lze v závislosti na zvoleném typu vymezení sklad. sortimentu přiřadit seznam sklad. karet nebo sklad. menu. Dále lze ke každé oblasti přiřadit libovolný počet hodnotících kritérií, která se pro vybraný skladový sortiment mají vyhodnocovat, přičemž u každého lze určit časovou frekvenci, jak často se kritérium má vyhodnocovat (měsíčně, kvartálně, pololetně, ročně), váhový koeficient aj.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.