Pokrytí dokladu

Agenda zobrazí stav zajištění zdroji pro vybraný doklad požadavků. Jednoduše řečeno umožňuje zobrazit, do jaké míry je doklad zajištěn, zda je možno jej expedovat zákazníkovi nebo začít vyrábět.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v dokladových agendách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Pokrytí dokladů je agenda zobrazující stavy dokladů, které mohou mít charakter požadavků. Proto je typicky volána přímo z agend těchto dokladů. Kromě objednávek přijatých, které jsou čistě požadavkovým dokladem, má význam i pro doklady, které mohou být jak požadavky, tak zdroji - což jsou výrobní doklady (Požadavky na výrobu, Kompletační listy, Výrobní listy). Materiály z těchto dokladů jsou požadavky, zatímco vyráběné položky jsou zdroje. Pokrytí dokladů lze volat i z řádku Vývoje. Pro 100%-ně zajištěné doklady má význam provést nějakou následnou akci. Např. pro objednávky provést expedici či potvrdit odběrateli plánované datum dodání, výrobní příkazy zajištěné materiálem spustit do výroby apod.

Agenda pokrytí zobrazuje informace o pokrytí jednoho dokladu.

Jak bylo řečeno v kap. Často kladené otázky k SCM: Pro rychlé zjištění procentuálního pokrytí více dokladů najednou je k dispozici QuickReports funkce, jejíž výsledek lze zobrazit v definovatelném sloupci v libovolné agendě. Viz Základní pojmy a proces SCM - Příklad: Použití QuickReports funkce pro zjištění pokrytí dokladů.

Agenda pokrytí využívá stejná data jako agenda Vývoj skladové položky (tj. s bilancí nemá nic společného).

Jak bylo již zmíněno v kap. Věcný obsah - Základní pojmy a procesy SCM, co je třeba k provozu, při zajišťování dokladů po jednom může dojít k následujícímu nežádoucímu efektu: Takto zajišťovaný doklad se bude nakonec stejně "tvářit" jako nepokrytý. Dále viz kap. Často kladené otázky k SCM, otázka Mám dvě OP, k nim OV, žádný jiný požadavek, přesto se mi obě OP jeví jako zcela nepokryté. Jak to?. Dále viz též otázka Pokrytí u nepotvrzené OP.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.