Poskytovatel dat

Agenda zobrazí data načtená poskytovatelem dat SCM a dočasně uložená.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené záložky: Tabulky SQL

Tato agenda je v okně pro spouštění agend obsažena ve složce AbraGen v podsložce SCM při Uspořádání dle modulů nebo v podsložce SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické. Nicméně není běžnému uživateli k dispozici, viz dále.

Agenda obsahuje záložky pro prohlížení údajů, na kterých se vyskytují různé základní ovládací prvky.

Agenda není běžnému uživateli k dispozici z okna pro spouštění agend, jelikož běžný uživatel ji nebude ke své práci potřebovat. Agenda je k dispozici pouze systémovým uživatelům a vývojovým pracovníkům. Jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah SCM, všechna data, se kterými se v SCM pracuje, jsou získávána pomocí Poskytovatele dat, který mj. načtená data ukládá do vyrovnávací paměti. Tato agenda umožňuje pohled na údaje získané a dočasně uložené poskytovatelem dat. Je to vlastně pohled do aktuálního obsahu SQLLite. Dále viz Věcný obsah - Poskytovatel dat.

Na záložce Tabulky umožňuje prohlížet seznam uložených tabulek a záznamů pro ně načtených. Na záložce SQL lze provádět vlastní SQL dotazy nad dočasně uloženými daty. Agenda není určena pro žádné manipulace s nimi, slouží pro kontrolní účely např. při servisním zásahu.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.