Průvodce hodnocením dodavatelů

Speciální průvodce určený k provádění hodnocení dodavatelů.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda je obdobného vzhledu jako průvodce, obsahuje tedy typické společné prvky průvodců. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

Je k dispozici v agendě Hodnocení dodavatelů po vyvolání funkce Hodnotit v záložce Seznam, ale lze jej vyvolat i samostatně (pak je třeba požadované položky doplnit v rámci průvodce ručně). Dle zadaných parametrů vyhodnotí za hodnocené období počítaná kritéria (kritéria typu 1 a 2) a umožní zadat známku ke kritériím typu 0. Výsledky budou k dispozici v agendě Hodnocení dodavatelé, v subzáložce Hodnocení příslušných dodavatelů.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.