Průvodce schvalováním dodavatelů

Speciální průvodce určený k provádění schvalování dodavatelů.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda je obdobného vzhledu jako průvodce, obsahuje tedy typické společné prvky průvodců. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

Help k této agendě zatím není k dispozici, bude doplněn v nejbližším možném termínu.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.