Průvodce zajištěním zdrojů

Speciální průvodce určený k hromadné tvorbě dokladů pro zajištění požadovaných skladových položek podle různých kritérií.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda je obdobného vzhledu jako průvodce, obsahuje tedy typické společné prvky průvodců. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

Je určen především k volání z jiných agend, typicky z agendy Bilance, ale i přímo z agend dokladů, které požadují některé zdroje zajistit, jako jsou Objednávky přijaté nebo doklady, které mohou současně zdroje požadovat i zajišťovat (jako jsou Kompletační listy, Výrobní listy, Požadavky na výrobu resp. Výrobní příkazy), ale lze jej vyvolat i samostatně (pak je třeba požadované položky doplnit v rámci průvodce ručně). Slouží k hromadné tvorbě dokladů pro zajištění skladových položek, což mohou být následující doklady resp. záznamy (jedná se o jednu z možností vzniku těchto dokladů):

Průvodce dostane od volající agendy seznam skladových položek, které je třeba zajistit, požadované množství a další informace o skladových položkách (např. do kdy je potřeba položky zajistit, středisko apod.). Průvodce na základě těchto vstupních požadavků vytvoří seznam, který se zobrazí uživateli. V tomto seznamu lze nastavit u každé položky, jaký doklad se pro její zajištění má vytvořit, v jaké řadě dokladů, na jaké středisko má být řádek dokladu apod. Tyto opravy lze provést i hromadně pro vybrané řádky. K dispozici je i možnost nastavení údajů v tomto seznamu na základě vybrané sady pravidel (Pravidla pro zajištění zdrojů). V průvodci lze dále zadat odkaz na skriptovací funkci z agendy Funkce pro zajištění pro doplnění dalších údajů na tvořené doklady.

Průvodce poté na základě takovýchto vstupních informací vytvoří požadované doklady.

V případě volání průvodce z agendy Bilance se po jeho dokončení zobrazí v bilanci aktuální data.

Vstupní parametry, které průvodci předává volající agenda:

 • Skladová karta
 • Sklad
 • Jednotka
 • Vztah jednotky
 • Mezní datum, do kterého má být skladová položka dodána. (Pokud bude průvodce volat agenda Bilance, předá datum první krize, agenda Objednávky přijaté předá datum dodání.)
 • Středisko
 • Zakázka
 • Obchodní případ
 • Projekt

  Středisko, zakázka, obchodní případ a projekt jsou nepovinné položky, např. agenda Bilance tyto údaje průvodci nepředává.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.