Sady datových zdrojů

Seznam definic sad datových zdrojů použitelných v SCM.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Sady datových zdrojů jsou nezbytné pro použití agend Vývoj skladové položky a Pokrytí dokladů. Mají význam i pro agendu Bilance pro zobrazení informací o první krizi. Každá sada představuje vybranou skupinu datových zdrojů, které se v případě použití této sady použijí pro načtení dat. Tj. sada obsahuje seznam odkazů na datové zdroje z číselníku Datové zdroje. Kromě toho umožňuje ke každému v ní obsaženému datovému zdroji stanovit omezení pro načítaná data např. omezení za skladové karty, za sklady apod. Tato omezení se uplatní při získávání dat z datového zdroje (odezva je pak rychlejší (do vyrovnávací paměti se bude načítat méně dat)). Dále viz též Základní pojmy, proces SCM. Dále sady umožňují uživateli nadefinovat si vlastní definované sloupce vývoje. Více viz Typy sloupců ve Vývoji.

Sady datových zdrojů jsou jedním z chráněných objektů.

U tohoto chráněného objektu nemá význam právo Zobrazit.

Systémové a uživatelské záznamy v této agendě:

Záznamy v této agendě mohou být:

  • systémové
  • uživatelské

Systémové jsou dodávány výrobcem, od uživatelských jsou v této agendě odlišeny interní položkou System (Systémový záznam), platí pro ně omezení v opravách a mazání a jsou automaticky aktualizovány v rámci update. Dále viz popis položky Systémová definice v této agendě.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.