Vývoj

Agenda zobrazí budoucí vývoj jedné sklad. položky.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky SCM při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky SCM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v dokladových agendách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Vývoj skladové položky zobrazuje chronologicky budoucí pohyby skladové položky po jednotlivých dokladech. Slouží k zobrazení průběhu budoucího stavu skladové položky a umožňuje odhalovat místa krizí. Jak bylo objasněno v kap. Věcný obsah - Základní pojmy, proces SCM, aby agenda Vývoj mohla nějaké informace zobrazovat, musí se v její záložce Omezení nejdříve zvolit některá ze sad datových zdrojů. Ta určuje, z jakých datových zdrojů se budou získávat data o budoucích pohybech skladové položky.

Zobrazit si vývoj SCM lze i přímo v agendě Bilance pod zobrazeným seznam dat bilance, je-li zatrženo Zobrazit vývoj. Zobrazit si vývoj lze dále i přímo v jiných agendách prostřednictvím definovatelných formulářů a doplňku SCM - Vývoj, aniž byste tedy z nich museli vyvolávat agendu Vývoj.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu SCM.