Příjemky (PR)

Agenda příjemek. Spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro práci s nimi.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Skladové doklady, je-li nastaveno Uspořádání klasické.