Šarže /sér. č. (hlavní)

Seznam šarží a sériových čísel zadaných v systému.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklad, je-li nastaveno Uspořádání klasické.