Skladové pozice

Seznam skladových pozic zadaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Obsah Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklad, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • stromového zobrazení
  • omezovacího panelu

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Agenda slouží pro definování a evidenci existujících pozic pro skladování. U každé pozice se evidují její vlastnosti (rozměry, nosnost, dostupnost, nastavení mimo provoz aj.). Dále viz též Základní pojmy. Dále slouží pro zobrazení obsahu jednotlivých pozic. Údaje pozice a její obsah jsou podstatné pro možnost do daných pozic přijímat další zboží, příp. z nich zboží vyskladňovat.

K zobrazování obsahů skladových pozic napříč celým skladovým sortimentem, tj. k rychlému vyhledávání informací typu kde všude (na jakých pozicích) se jaká sklad. karta aktuálně nachází, slouží agenda Obsahy skladových pozic.

Možnosti identifikace skladových pozic:

  • Strukturovaným kódem - Pro snazší zadání je možné kódy (resp. skladové pozice s danými kódy) hromadně generovat na základě definované struktury kódu. Značení skladových adres může být velmi různé a to i v rámci jednoho skladu. Proto je struktura kódu adres pozic volně uživatelsky definovatelná. Adresa skladové pozice (kód pozice) se skládá z jednotlivých definovatelných segmentů, jejichž slovní a kódové označení je možné definovat v agendě definice adres skladových pozic a podle existujících definic si pak lze pozice hromadně vygenerovat.
  • Čárovým kódem - vhodné pro sklady, kde se používá pro skladové operace čtečka. (Pro snazší zadání se čárový kód předvyplňuje kódem strukturovaným).

Dále viz poznámka k použití čteček čárových kódů v kap. Jak začít.

Identifikace čárovým kódem může teoreticky zcela nahradit identifikaci strukturovaným kódem, nicméně, pokud byste nepoužívali strukturovaný kód, nemohli byste využít hromadného vygenerování skladových pozic. Proto je vhodné obě možnosti zkombinovat, dle definic adres pro strukturovaný kód si pozice hromadně vygenerovat a v případě používání čtečky pak případně čárové kódy upravit a strukturovaný kód používat jako doplňující informaci nebo ponechat oba shodné. Skladové pozice mohou být kromě běžného polohování použity i pro vychystávání objednaného zboží.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.