Sklady - záložka Řady skladových dokladů

Záložka slouží pro přiřazení řad skladových dokladů typu dodací list, příjemka, převodka příjem a výdej, inventární manko a přebytek aj., které pro aktuální sklad ze záložky Seznam lze používat pro vystavování skladových dokladů, viz výklad v kap. Věcný obsah - Skladové doklady a pohyby na skladech.

Záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud přiřazených řad skladových dokladů (na počátku prázdný), tj. řad skladových dokladů k aktuálnímu skladu ze záložky Seznam.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Ke skladu Zobrazuje název skladu, ke kterému patří přiřazené řady.

V needitovatelném seznamu řad se zobrazují základní údaje o každé řadě:

Název Popis
Zkratka Zkratka řady nadefinovaná v číselníku řad dokladů
Název řady Název řady nadefinovaný v číselníku řad dokladů
Typ dokladu Název typu dokladu z číselníků Typy dokladů.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání přiřazených řad probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Přidat F2 -

Umožní připojit řadu z číselníku Řady dokladů k aktuálnímu skladu. Tj. do zobrazeného seznamu řad dokladů, které lze použít na skladových dokladech v kombinaci s aktuálním skladem, přidá další řadu. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za řady skladových dokladů, které dosud k danému skladu připojeny nejsou. Řady skladových polohovacích dokladů se nabízí k připojení jen, pokud je sklad polohovaný.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Odebrat F8 - Funkce inverzní k Přidat. Umožní odpojit řadu resp. označené řady od aktuálního skladu. Daná řada se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou řadou a aktuálním skladem.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.