Nová uzávěrka skladu k datu

Jak bylo řečeno v úvodní kap., jedná se o uzavření skladu za určitý časový úsek (část období), které použijete, pokud chcete reálně ocenit skladové doklady a uzavřít je, abyste je mohli zaúčtovat. Podrobněji viz kap. výpočet skladových cen s uzavřením (skladové uzávěrky k datu/za období).

Pokud chcete pouze napočítat skladové ceny pro přesnější předběžné ocenění skladových dokladů a stavu skladu, ale z nějakého důvodu nechcete mít k danému datu uzavřen sklad, můžete použít jen volbu Ocenění skladových zásob.

Pokud v 1. kroku Průvodce uzávěrkou skladu vyberete akci Provést uzávěrku k datu a zadáte datum, pak po stisku tlačítka Další navazují následující kroky průvodce: