Nová hlavní uzávěrka skladu za období

Jak bylo řečeno v úvodní kap., jedná se o uzavření skladu za celé období, které použijete na konci období, kdy je třeba reálně doocenit dosud neoceněné skladové doklady a uzavřít je, abyste je mohli zaúčtovat a pokračovat uzávěrkami k datu dalším období. Podrobněji viz kap. výpočet skladových cen s uzavřením (skladové uzávěrky k datu/za období).

Pokud v 1. kroku Průvodce uzávěrkou skladu vyberete akci Provést uzávěrku za období a zadáte období, pak po stisku tlačítka Další navazují následující kroky průvodce: