Ocenění skladových zásob

Jak bylo řečeno v úvodní kap., jedná se o jakousi "předběžnou uzávěrku skladu", kterou využijete, pokud potřebujete pouze dopočítat aktuální skladové ceny pro předběžné ocenění dokladů, ale např. z časových důvodů nechcete nebo nemůžete provést úplnou skladovou uzávěrku s uzavřením skladu. Podrobněji viz výpočet skladových cen bez uzavření (předběžná skladová uzávěrka).

Pokud v 1. kroku Průvodce uzávěrkou skladu vyberete akci Ocenění skladových zásob a zadáte datum, pak po stisku tlačítka Další následují další kroky průvodce: