Rušení vybraných uzávěrek skladu(ů) včetně následných

Touto volbou můžete pro daný sklad zrušit nejen poslední uzávěrku, ale kteroukoli z provedených uzávěrek pro daný sklad a to i více uzávěrek najednou.

Aby byla zajištěna konzistence uzávěrek, program vždy zruší nejen vybrané uzávěrky, ale i všechny po nich následující pro daný sklad, pokud nějaké takové pro daný sklad existují.

Ke zrušení uzávěrky je zapotřebí právo Provést/zrušit uzávěrku skladu. Pokud by uživatel vybral uzávěrku závislou na jiné uzávěrce skladu, na který nemá toto právo, systém ABRA Gen zakáže zrušení provést.

Pokud v 1. kroku Průvodce uzávěrkou skladu vyberete akci Zrušit více uzávěrek, pak po stisku tlačítka Další následují další kroky průvodce: