Hlavní karty a dílčí karty

Agenda skladových karet je rozdělena do dvou částí. První část se skládá z tzv. hlavních karet. Hlavní karty obsahují informace společné pro všechny sklady (jedná se např. o informace typu název karty, kód, sazba DPH, sazba cla, jednotky, seznam dodavatelů apod.).

Druhá část se skládá z tzv. dílčích karet k jednotlivým hlavním kartám. Dílčí karty naopak obsahují informace, které mohou být u jednotlivých skladů rozdílné (jako např. poslední nákupní cena, počet na daném skladě, limity na skladě apod.)

Každá hlavní karta může mít založeno více dílčích karet, přičemž platí, že na jednom skladu můžete pro jednu hlavní kartu založit maximálně jednu dílčí kartu. Z toho vyplývá, že jedna dílčí karta odpovídá právě jednomu skladu a dále, že jedna hlavní karta může mít nadefinováno maximálně tolik dílčích karet, kolik je nadefinováno skladů. Na druhou stranu není ale nutně třeba definovat dílčí karty k hlavní kartě na všech skladech.

Mějme zboží Kopírka, pro které máte založenu hlavní kartu s kódem 111. Fyzicky toto zboží evidujeme jen v hlavních skladech zboží v Praze a v Brně, na jiných ne. Stačí tedy k hlavní kartě s kódem 111 - Kopírka mít založeny dílčí karty, pro sklad Praha a sklad Brno. Dílčí karty lze založit buď ručně v záložce Dílčí karty k dané kartě hlavní a nebo se založí automaticky při jakémkoli pohybu s touto kartou na daném skladě.

Novou hlavní kartu lze založit v agendě hlavních karet. Novou dílčí kartu pro daný sklad lze založit v agendě Dílčí karty anebo se založí automaticky při prvním použití dané hlavní karty na daném skladu ve skladovém dokladu (za předpokladu nepovinného Zadávání místa na dílčích kartách).