Evidence šarží a sériových čísel

V systému ABRA Gen je možné vést k hlavní kartě evidenci šarží nebo sériových čísel. Nyní uvedeme obecné zásady pro vedení evidence sériových čísel a šarží. Podrobné ovládání funkcí pro práci se sériovými čísly je uvedeno v dalších kapitolách.

Sériová čísla se používají tehdy, pokud pro každý kus na dílčí kartě, chceme vést informace o jeho čísle a přesných pohybech s tímto kusem (jakou příjemkou byl naskladněn, kdy a jakým dokladem byl převeden na jiný sklad, vyskladněn atd.). Šarží rozumíme skupinu kusů, pro kterou chceme znát podobné informace jako pro jednotlivý kus.

V dalším textu naleznete popis: