Vratky příjemek (VPR)

Agenda vratek příjemek - spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání atd.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Skladové doklady, je-li nastaveno Uspořádání klasické.