Výdej materiálu do výroby (VMV)

Agenda výdejek materiálů ze skladu do Výroby, Gastro výroby a Kompletace. Je využívána moduly Výroby, Gastrovýroby a Kompletace, příp. externími výrobními SW.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Skladové doklady, je-li nastaveno Uspořádání klasické.