Vyskladnění z pozic - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy. Blíže objasníme pouze následující položky:

Název Popis
Jen polohovací Umožňuje omezit doklady podle příznaku Jen polohovací (nepřipojovat ke skladovému dokladu). Tj. za doklady, které k sobě nemají odpovídající doklad skladový, ale ani jej nemají mít.
Bez skladového dokladu

Umožňuje omezit jen za doklady, které k sobě nemají odpovídající doklad skladový.

Kombinací s omezením Jen polohovací získáte přehled o dokladech, které nemají navázány skladové doklady, ale měly by mít. Takové doklady je potřeba ke skladovým navázat, tj. naimportovat je do příslušných skladových dokladů.

Řádky

Pro všechna omezení za řádkové údaje v této agendě platí následující:Vybere takové doklady, které obsahují alespoň jeden řádek, na němž jsou splněna některá ze zadaných řádkových omezení.

Takový doklad je ve výsledném reportu zahrnut pochopitelně celý, tedy včetně řádků, na kterých nejsou splněna odpovídající řádková omezení!

Co se týká pořizování tiskových výstupů nad takto vybranými doklady, upozorňujeme na otázku Omezení versus zkreslení ve výpisech v kap. Často kladené otázky.