Nastavení sledování změn

Agenda pravidel pro sledování změn.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sledování změn, je-li nastaveno Uspořádání klasické.