Účetní deník

Agenda účetního deníku v sobě spojuje seznam zaúčtování dokladů do účetního deníku uspořádaných z pohledu časové posloupnosti a všechny funkce pro práci s nimi.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Účetnictví, je-li nastaveno Uspořádání klasické.