Saldokonto - účetní deník souvztažně

Agenda účetního deníku souvztažně v sobě spojuje seznam zaúčtování dokladů do účetního deníku uspořádaných z pohledu saldokonta a všechny funkce pro práci s nimi. Jedná se o účetní deník obdobně jako je v agendě Účetní deník, jen zde je k dispozici z pohledu saldokonta skupinovaného podle účetních skupin tvořených na základě zdrojových skupin (tzv. SourceGroups). Párování se program snaží provádět automaticky podle popsaných pravidel párování dokladů do saldokontních skupin. Viz dále.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Účetnictví, je-li nastaveno Uspořádání klasické.