Saldokonto - účetní deník souvztažně podle zakázek

Agenda účetního deníku souvztažně podle zakázek v sobě spojuje seznam zaúčtování dokladů do účetního deníku uspořádaných z pohledu saldokonta a všechny funkce pro práci s nimi. Jedná se o účetní deník obdobně jako je v agendě Účetní deník, jen zde je k dispozici z pohledu saldokonta skupinovaného podle zakázek. Tento pohled umožňuje párovat odděleně stranu Má dáti a stranu Dal. Viz dále.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Účetnictví, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda je viditelná POUZE, je-li zadán speciální parametr v souboru nexus.cfg. Připravuje se na budoucí použití.