Hlavní kniha

Přehled zaúčtovaných záznamů (tj. zaúčtování dokladů, které byly zaúčtovány do deníku rovnou po vystavení (mají nastavený způsob účtování přímo do deníku) anebo které byly přeúčtovány do účetního deníku později z účetních žádostí) z pohledu hlavní knihy.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Účetnictví, je-li nastaveno Uspořádání klasické.