Dodávané vzory (účtový rozvrh, předkontace a definice uzávěrky mezd) a aktualizace dle vzorů

Různé typy organizací (soukromé organizace - podnikatelé, neziskové organizace, aj.) mají různé vzory účtových osnov, z nichž musí vycházet při definici svého účtového rozvrhu. Danému vzoru osnovy pak také musí odpovídat účetní předkontace a mzdové definice, které též s předkontacemi pracují.

Součástí defaultně dodávaných dat jsou sady předdefinovaných vzorů osnov a k nim předkontací a mzdových definic pro vybrané typy organizací. To umožňuje následující:

  • Po instalaci ostré nové verze bez výchozích dat nebo demoverze bez výchozích dat - systém po výběru typu organizace automaticky zajistí naplnění agend účtového rozvrhu, účetních předkontací a agendy definic uzávěrky mezd příslušnými vzory pro zvolený typ organizace. Uživatel je může pouze zkontrolovat a příp. doplnit.

    Po nainstalování prázdného systému bez výchozích dat a bez demodat nebude agenda účtového rozvrhu, předkontací a mzdových definic na počátku obsahovat žádné účty a definice, dokud nebude vybrán typ organizace.

    Po instalaci s výchozími daty (demodaty či startovacími daty) je již typ organizace v rámci daných dat zvolen a účtový rozvrh a další definice jsou naplněny ze vzorů pro daný typ organizace.

  • Po instalaci aktualizace (update) - lze provést porovnání již existující osnovy, předkontací a existujících mzdových definic s aktuálně dodávanými vzory, zjistit novinky a změny (provedené např. z legislativních důvodů) a lze si přenést tyto změny ze vzorů do vlastních již existujících dat.

Dále naleznete: