Předkontace a způsob jejich aplikace na doklady

Účetní předkontace umožňují maximálně automatizovat zaúčtování zdrojových dokladů do účetnictví (žádostí nebo deníku).

Pomocí předkontací lze pro jednotlivé typy řádků zdrojových dokladů určit hodnoty následujících položek účetního deníku resp. žádostí: Text, účty strany MD a D, střediska, zakázky, obch. případy a projekty strany MD a D.

V následujícím textu naleznete: