Věcný obsah, základní pojmy - Účetnictví

Teorie týkající se skupiny Účetnictví byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol:

Pokud budeme mluvit o zaúčtování, může to mít v zásadě následující významy a je tedy potřeba rozlišovat význam podle kontextu:

  • Význam je obecný, týká se prostě zanesení záznamu do účetnictví, určení stran MD a D atd., tj. obecné zanesení dokladu do účetního deníku (provedené ručně, v nějakém SW apod.)
  • Jedná se o vyslání účetního zápisu o zdrojovém dokladu z některé agendy do účetnictví systému ABRA Gen, tedy konkrétně do agendy Účetních žádostí nebo Účetního deníku.
  • Pokud již jsme v agendě Účetních žádostí, máme "zaúčtováním" na mysli odeslání záznamu z této agendy do účetního deníku.

Každé zaúčtování dokladu do účetního deníku (tedy i opravu již zaúčtovaného dokladu) může uživatel zdokumentovat pomocí likvidačního listu.