Filozofie vazeb účetnictví a prvotních dokladů

V této kapitole jsou popsány: