Párování dokladů do saldokontních skupin

Účtované doklady lze v účetním deníku párovat do tzv. saldokontních skupin a sledovat pak saldokonto. K tomu je určena agenda Saldokonto - účetní deník souvztažně, což je účetní deník z pohledu párování pohybů do skupin, což znamená, že pohyby v seznamu jsou seskupeny do skupin podle provedeného spárování. Umožňuje sledovat součet obratů uvnitř jednotlivých skupin a jejich "vynulování" a tak u saldokontních účtů zjišťovat saldokontní zůstatek = zůstatek všech nevynulovaných skupin.

Dále lze účtované doklady nezávisle na párování do saldokontních skupin v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně řadit do saldokontních skupin dle zakázek. Párování se provádí automaticky při zaúčtovávání do deníku tak, že záznamy se stejnou zakázkou jsou zařazeny do stejné saldokontní skupiny podle zakázek. Je-li na straně MD jiná zakázka než na straně D, záznam je uveden v obou saldokontních skupinách. Zobrazení deníku dle saldokontních skupin dle zakázek s možností jejich úprav je k dispozici v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně dle zakázek.

V následujícím textu objasníme, jakým způsobem je řešeno párování v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně a kdy program je a kdy není schopen párovat účtované doklady automaticky, zda a jak může párování ovlivnit sám uživatel a co se děje s párováním při změnách v dokladech či v jejich vzájemných vazbách: