Účetní výkazy - věcný obsah

V této kapitole je uveden popis následujících témat týkajících se pořizování účetních výkazů:

Uživatelé provozující systém ABRA Gen v prostředí ABRA on-line neprovádí registraci OLE Automation serveru, neprovádí Nastavení klienta a nepoužívají definice výkazů, které jsou v instalačním adresáři systému ABRA Gen, nýbrž z adresáře k tomu určeného přímo v jejich ABRA on-line prostředí. Více viz kap. ABRA on-line - přístup k šablonám výkazů pomocí vzdálené aplikace z prostředí MS Windows.