Způsoby účtování, souhrnné/nesouhrnné účtování

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, zdrojové doklady lze účtovat do žádostí nebo účetního deníku (resp. saldokonta - účetního deníku souvztažně) v účetnictví a to několika způsoby. Způsob, jakým se mají vystavené doklady do účetnictví zanášet, se nastavuje u zdrojových řad dokladů (resp. účetních řad dokladů).