Účetní výkazy

Agenda umožňuje pořizovat tabulkové účetní výkazy. Typicky zde naleznete uzávěrkové výkazy jako je Hospodářský výsledek, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, ale i Ekonomické ukazatele, výkaz Cash flow příp. libovolný jiný uživatelský výkaz.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Účetnictví, je-li nastaveno Uspořádání klasické.