Účetní žádosti

Agenda účetních žádostí v sobě spojuje seznam požadavků na zaúčtování do účetního deníku a všechny funkce pro práci s nimi.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Účetnictví, je-li nastaveno Uspořádání klasické.